PF 2016

Rok s rokem se sešel a máme tu opět Nový rok, přejeme hráčům i serverům úspěšné

vykročení do nového roku, hlavně zdraví, spokojenost jak v osobním životě tak i v tom herním…